Senteret for et aldersvennlig Norge
juli 8, 2022

Vi er så glad for å inngått samarbeidsavtale med Senteret for et aldersvennlig Norge.

Senteret for et aldersvennlig Norge er et nasjonalt kompetansemiljø som arbeider for å fremme et aldersvennlig og bærekraftig samfunn. Målet er at eldre skal kunne leve gode og meningsfylte liv, og greie seg selv så lenge som mulig.

Senteret har blant annet ansvaret for å gjennomføre Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge, som er ett innsatsområdene i Leve hele livet, kvalitetsreformen for eldre.

Arbeidet i senteret er basert på samarbeid med ulike samfunnsaktører gjennom et kommunalt nettverk og partnerskap med næringsliv, organisasjoner og forskning. Senteret holder til i Ålesund, og er organisert som en seksjon i Helsedirektoratet.

Her er artikkelen som Senteret for et aldersvennlig Norge  skrev :

Vinn-vinn med seniorenes kompetanse

Seniorene AS har sett mulighetene og verdien av å koble pensjonister som ønsker å jobbe med eldre seniorer som trenger praktisk bistand og hjelp i hverdagen. Nå er selskapet signert som ny samarbeidspartner med Senteret for et aldersvennlig Norge.

− Gjennom samarbeidet med senteret ønsker vi å synliggjøre alternative måter du kan arbeide eller bidra i samfunnet på, etter du er blitt pensjonist, forteller Gudrun Jebsen, en gründerne bak det ideelle selskapet.

   − Mange pensjonister er friske og raske og har lyst å bidra, men opplever at det er vanskelig å få jobb. Vi ønsker å koble unge pensjonister med de som ønsker hjelp til å få utført arbeidsoppgaver som ikke krever fagutdannelse.

 Vil gjøre hverdagen enklere
Seniorene AS vil med andre ord gjøre det trygt å få utført småjobber, samtidig som de ansatte får betalt og alle avgifter og skatter blir betalt.

 − Vi vet hvor viktig det er å være i arbeid, gjøre noe nyttig for andre. Samtidig er det mange arbeidsoppgaver som ikke blir utført. Vi kobler folk som har lyst å jobbe med arbeidsoppgaver som skal utføres. 

Og småjobbene dreier seg om alt fra hjelp med data og internett til hagearbeid, eller være følge til lege, frisør eller andre tjenester.   

− Vår visjon er at vi skal gjøre hverdagen enklere. Vi ivaretar ønske om at folk skal få arbeide lenger. Våre seniorer arbeider ofte for eldre seniorer – noe som gjør det mulig for eldre å bo lengre hjemme. Dette er en vinn -vinn situasjon.
 

Bærekraftig utvikling

Forskningen viser at eldre som er aktive og sosiale også holder seg friske og klarer seg selv lenger.

− Når vi samtidig vet at mange ønsker å stå i arbeid lenger enn det som gjerne er normen, bør samfunnet som helhet ta inn over seg de ressursene vi har tilgjengelig og ta de i bruk, understreker Nina Myklebust, som er ansvarlig for senterets partnerskapsordning.

− Pensjonistene representerer ikke bare hender som utfører nødvendige oppgaver, det er også snakk om kompetanse og erfaring.

−  Koblingen Seniorene gjør bidrar til verdiskaping og er samtidig viktig sett i et folkehelseperspektiv. Vi er glade for å kunne ønske Seniorene velkommen som samarbeidspartner i senterets partnerskapsordning.

Om Seniorene AS

Seniorene AS er et ideelt selskap der de ansatte er pensjonister (55 +) som utfører småjobber – gjerne for eldre hjemmeboende.

Målet er å gjøre det trygt og lett å få utført småjobber, å lette overgangen fra full jobb til pensjonist, ved å tilby meningsfylt arbeid til arbeidsglade unge pensjonister.

Administrasjonen holder til i Bergen, med avdelinger i Trondheim, Knarvik, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Holmestrand, Arendal, Kragerø, Nordre Follo, Oslo, Oslo-Nord, Nedre Romerike og Øvre Romerike