Den nye tidsklemma
september 1, 2023

Er vi på vei til å få en ny tidsklemme?

Vi vet alle hvor travel hverdagen er når det er småbarn i huset, men hva med tidsklemme nr. 2?

Denne kommer gjerne når pårørende er 50-60 år, er fortsatt i jobb, har fått barnebarn og har gamle foreldre. De eldre skal bo lenge hjemme og vil kreve oppfølging fra pårørende i tillegg til hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Omsorgen for barn har blitt flyttet ut i barnehagene og ut av hjemmene. Nå er eldreomsorgen i ferd med å flytte inn i hjemmene, og det er kvinnene som i stor grad må bære lasset.

Det er i dag ca. 800 000 mennesker, over 18 år i Norge som gjør en innsats som pårørende. Det er beregnet at uformell omsorg utgjør ca. 136 000 årsverk. Storparten av dette utføres av kvinner. Dette tilsvarer ca. 142 000 årsverk i den kommunale eldreomsorgen.

Senior Norge har skrevet følgende:
Menn gjør også en innsats i omsorgsarbeidet, men en vesentlig del faller på kvinnene. Undersøkelser har også vist at kvinner og menn blir møtt ulikt av helse- og omsorgstjenestene. Menn med eldre mødre får mer hjelp enn kvinner. Døtre blir ofte spurt om det ikke er mulig å redusere lønnet arbeid til fordel for hjelp til foreldre. Tilsvarende spørsmål blir ikke stilt til sønnene.
Senior Norge får ofte tilbakemeldinger fra medlemmer at de gjerne vil bo i egen bolig så lenge som mulig, men det må alltid være en sykehjemsplass tilgjengelig når man trenger det. Norge kan ikke fortsette å basere seg på at pårørende alltid skal ta så stor del av ansvaret for våre eldre som utviklingen nå viser. Det er ikke bare snakk om pårørendes helse som blir lidende, men også reduserte inntekter og redusert pensjon for pårørende som går ned i arbeidstid. Det at kvinner fremdeles tar den tyngste byrden betyr også at likestillingen mellom menn og kvinner settes tilbake.