Ofte stilte spørsmål

 

Under finner du svar på eventuelle spørsmål.

Vi håper det hjelper både deg som vil benytte våre tjenester, og deg som har lyst å arbeide for oss.

Dersom du ikke finner svar her og fortsatt lurer på noe, er det bare å ta kontakt.

For deg som trenger hjelp

1. Hvordan bestiller jeg Senior?

Du finner kontaktinformasjon på våre avdelinger.  Dersom du er usikker på om Seniorene er etablert der du bor, ring eller send en mail til oss – se kontakt info under avdelinger

3. Hva koster tjenesten og hvordan betaler jeg?

Våre tjenester koster mellom kr. 450,- og kr. 550,- avhengig om vi må bruke maskiner. Prisen er pr. time og er inkludert moms.

Vi fakturer min. en time.

Vi belaster ikke for reisetid, men fakturer statens satser for kjøring mellom bosted (til Senioren) og oppmøtested. Dersom oppdraget inkluderer kjøring, vil det påløpe ekstra kostnad.

Vi sender faktura når jobben er gjort.  Vi foretrekker å sende fakturaen på mail.

2. Hvilken typer arbeid utfører dere?

Vi utfører alt arbeid som ikke krever fagutdannelse eller er for farlig. Det betyr at våre ansatte er å betrakte som ufaglærte. Våre ansatte kan selvsagt bidra med råd, men det vil være du som kunde som sier hva og eventuelt hvordan du ønsker å utføre jobben.

4. Er det trykt å bruke dere?

Alle som arbeider for Seniorene er skikkelig, ryddige og ordentlige folk. Vi har hatt samtale med alle og i tillegg undersøkt referanser. Vi får svært mange positive tilbakemeldinger, og alle våre Seniorer snakker norsk.

Vi sikrer trygg og hvit betaling for utført arbeid.

For deg som vil jobbe for oss

1. Dersom jeg har lyst til å arbeide for dere - hvordan kommer jeg i kontakt med dere?

På  siden Arbeide hos oss er det et kontaktskjema som du fyller ut. Vi vil i løpet av kort tid ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for en samtale. Etter gjennomført samtale vil vi snakke med noen som kjenner deg (undersøke referanser) og så er du klar til å ta oppdrag.

3. Hvordan blir jeg kjent med andre Seniorer?

Vårt mål er å ha faste samlinger på vår, høst og jul, i tillegg til mer adhoc saminger og treff. På noen oppdrag er det flere Seniorer som arbeider sammen. Vi har også en intern Facebook gruppen der alle som arbeider i samme området er med. Her blir det lagt ut informasjon og erfaringsdeling, og alle som arbeider for oss kan legge ut informasjon.

2. Hvordan får jeg oppdrag?

Alle godkjente Seniorer i et område får regelmessig tilsendt oversikt over aktuelle oppdrag. Du melder så din interesse for den jobbe du ønsker og tar kontakt med kunden for å avtale tidspunkt for gjennomføring. På den måten bestemmer du selv tidspunkt for å utføre arbeidet.

4. Hvor mye må jeg jobbe og hvordan får jeg lønn?

Seniorene er et selskap der hver Senior kan arbeider så mye eller lite som vedkommende ønsker. Oppdragsmengden varierer igjennom året og vi garanterer ikke oppdrag, men håper at de fleste arbeider noe hver uke.
Etter gjennomført oppdrag vil oversendte timer danne grunnlag for lønn. Vi utbetaler lønn etterskuddsvis og innen den 10. i påfølgende måned.