Helse, Miljø og Sikkerhet

I Seniorene arbeider vi mye med maskiner både små og store. Det er derfor viktig at du som ansatt i Seniorene har satt deg inn i hvordan de ulike verktøyene virker og hvilke verneutstyr som skal brukes.

Alle som arbeider i Seniorene skal være orientert om og ha sett gjennom disse opplæringsvideoene.

Del 1 Generell intro til HMS arbeid i Seniorene

 • Foreta en risikovurdering i forkant og når du er på stedet
 • Ha god dialog med kunden i hele prosessen. Gjør avklaringer
 • For utstyr du ikke kjenner godt, oppdatere deg i maskinens brukermanual
 • Bruk alltid det verneutstyret som står i brukermanualen til maskinen
 • Arbeidsmiljøloven er strengere for ansatte enn privatpersoner
 • Les ansattmanualen, – og spesielt om oppdrag vi ikke skal påta oss.

Gressklipper

 • Les bruksanvisning
 • Bruk hørselvern
 • Vi kan bruke kundens gressklipper
 • Bruk vernesko for å unngå skade ved at foten kommer under gressklipperen spesielt i ulent terreng.
 • Roterende blad som legg kan kutte fingre og tær, sjekk at maskinen er av før man sjekke under gressklipperen
 • Vær forsiktig ved påfylling av bensin, bruk trakt og tørk bort eventuell søling
 • Bio-klipp krever hyppig klipping av plenen.

Ryddesag

 • Skille mellom ryddesag og kantklipper er litt utydelig
 • Kantklipper og ryddesag er plassert i to ulike prisgrupper
 • Ryddesag er bensindrevet og har som regle et trekantet eller firkantet blad. Kantklipper har som regel en gøtt
 • Det kan oppstå brannfare i tørt gress når bladet til ryddesagen treffer steiner.
 • Bruk verneutstyr: Biller eller visir, hørselvern og vernesko
 • Bruk bæresele ved bruk av ryddesag
 • Vær forsiktig når du fyller på bensin

Hekksaks

 • Bruk verneutstyr: hjelm, vernebriller, hørselvern, vernehansker og vernesko
 • Ha god dialog med kunden slik at kunden er informert om at hekker som er lenge siden de ble klippet kan bli litt «barberte»
 • Bruk gjerne mål på kroppen for å få lik høyde på hekken
 • Bruk CE godkjent hekksaks
 • Vær obs på radiusen til hekksaksen og at det kan være lett å skade en medhjelper.
 • Utfør jevnlig vedlikehold og sliping av saksen.

Driller

 • Viktigste verneutstyr: Støvmaske, hørselvern og vernebriller
 • Tilpass drillen til behovet
 • Små driller tar vi ikke ekstra betalt for
 • Fare for tilbakeslag
 • Unngå vibrasjonsskade (ta pauser)
 • Fare for kjemikalie stoffer i støv

Spikerpistol

 • Viktigste verneutstyr: Hørselvern og vernebriller med kantbeskyttels
 • Unngå skudd på avveie
 • Ikke hold ledig hånd for nær spikerskuddet
 • Juster riktig dybde
 • Pass på rør og ledninger bak skuddmålet

Pussemaskin og høvel

 • Viktigste verneutstyr: Støvmaske, hørselvern og vernebriller
 • Praktisk med batteridrevne
 • Hold ledig hånd og andre personer i god avstand
 • Gjør støvtiltak – snakk med kunden

Diverse sager

 • Viktigste verneutstyr: Støvmaske, hørselvern og vernebriller
 • Ikke fjerne/ombygge sikkerhetstiltak på maskinen
 • Sjekk at det er fri bane i sagsporet under/bak det du sager.
 • Gjør støvtiltak – snakk med kunden
 • Ikke bruk klær som kan vikle seg inn i sagbladet
 • Hold dine og andres hender i betryggende avstand fra bladet