Hvorfor startet vi Seniorene
mai 3, 2021

Det begynte med at vi hadde behov for ekstra hjelp, men ikke fant noe formalisert måte å gjøre det på.

I 2016 arbeidet Jan Erik med å rehabilitere hus. Det var mye arbeid og mye som kunne utføres av ufaglærte.

Han hadde mange ex kollega fra DNB, som også hadde fått pakken. De tok kontakt fordi de opplevde å ha mye ledig tid, og var pr. definisjon for gamle for vanlig arbeid.

Vi så at her at det var en kobling en mulighet til å løse to utfordringer.

Hva betyr det å være i jobb?

Før vi startet foretok vi en uformell undersøkelse, og det var mange som var i samme situasjon. Etter 55år er det vanskelig å få ny jobb. Samtidig er den jobben vi har, viktig for vår identitet, det er den vi presenter oss med og som forteller noe om hva vi kan. Mange har også sitt sosiale liv gjennom jobben og når jobben forsvinner så mister man sin sosiale omgangskrets. Dette gjelder spesielt menn, kvinner er generelt noe flinkere til å bygge private relasjon.

Når vi nærmer oss 60 så begynner mange av oss å tenke på å selge huset og kjøpte leilighet. Dersom man flyttet i en lettstelt leilighet, har en kone som fortsatt arbeider og selv er uten jobb – da trenger man noe å fylle tiden med.

Stort behov for hjelp

Samtidig som vi vet at det er mange som trenger hjelp. Mye kan kjøpes av vaktmester firma osv, men mange jobber er for små for de store selskapene. Hjemmehjelp og andre formaliserte tilbud har begrensinger på hva man har lov å gjøre. Familier strekker seg lang for å hjelpe eldre hjemmeboende, men de er gjerne i jobb og som en kunde av oss sa: Jeg vil ikke at når barnebarnet mitt endelig finner tid til å besøke meg, så har jeg en lang « to do» liste som han må utføre.

Som ung pensjonist har man en annen tålmodighet, man ser lettere helheten og man møte kunder på annen måte. Yngre arbeidsfolk kan av og til bli for effektive for en godt voksen kunde.

Mye svart arbeid

Markedet for småjobber er preget av mye svart arbeid. Dette er ofte arbeid som ikke krever fagkompetanse, men det kan være vanselig å finne en profesjonelt selskap. Vi ønsker å være et alternativ til svart arbeid – vi tror vi får et bedre samfunn når skatter og avgifter blir betalt. I tillegg så liker vi at våre ansatte får «på toppen» penger, – penger som du kan unne deg de lille ekstra for. Kanskje du nå kan invitere familien ut restaurant og støtte den lokale bedriftseier?

Vi har alle typer kunder, både private personer, sameie/borettslag  og bedrifter.

En plass å høre til

Å være i arbeid er mye mer enn bare en plass å få lønn.

  • Det er del av vår identitet
  • En plass å treffe andre i samme situasjon
  • Fysisk aktivitet kombinert med gleden av å se resultater
  • Noe som engasjerer utover tiden det tar å utføre selve jobben.

Hvorfor gjør vi dette

Siden 2019 har både Jan Erik og jeg arbeidet tilnærmet 100% med Seniorene. Seniorene er et ideelt selskap – vi skal ikke ta utbytte og timebetalingen har vært heller dårlig. Vi gjør dette fordi vi ser det er et behov, vi prøver å løse en samfunnsutfordring.

Nesten daglig får vi tilbakemeldinger fra fornøyde kunder og ansatte, vi har fått ett stor nettverk i nesten hele landet og spennende diskusjoner om et bredt spekter av utfordringer.

For oss er Seniorene mye mer enn bare en jobb.