Livskvalitet
mars 6, 2023

Livskvalitet handler om det som gir livet verdi og meining. Dette er viktig for alle, uavhengig om man er i jobb eller ikke. Vi treng alle å føle at vi er nyttig og at det vi gjør er meningsfylt – også for flere enn oss selv.

Vi er mange som er opptatt av å være lykkelig – ha tilfredse liv med verdi og menig.

Definisjonen av et lykkelig liv varierer fra person til person, eller er det bedre å snakke om tilfredshet?

Forskere har kommet frem til 5 kriterier som er viktig for å være tilfreds.

1. Bygg gode relasjoner:
Menneske er sosiale vesen. Vi treng hverandre for å føle tilhørighet og mening. Noen trenger mange, noen treg få, men alle treng noen.
I Seniorene bygger du relasjoner både blant kollega og til kunder. Vi vektlegger å ha sosiale treff og mange av våre ansatte får tette og gode relasjoner med sine kunder

2. Vær aktiv
Å være aktiv, bruke kroppen gjør at vi føler oss bedre. De som er aktiv sammen med andre, opplever at det sosiale bidrar til økt trivsel og humør. Utendørsaktiviteter gir frisk luft og sollys, dette kan være med å redusere stress, øke energinivået og virke positivt på livskvalitet og søvn.
Å arbeide i Seniorene er aktivitet satt i system. Mange av våre jobber er utendørs og det er vanlig at man arbeider sammen to og to.

3. Vær oppmerksom
Øv deg på å være oppmerksom og se det som er rundt deg. Å legge merke til noe vakkert eller uvanlig kan gi glede og en følelse av å være mer til stede i livet.
Mange av kundene til Seniorene er eldre hjemmeboende og det å være oppmerksom og legge merke til detaljer blir viktig.

4. Fortsett å lære
Å lære seg nye ting gir glede og stolthet. Dei som held fram med å lære og utfordre seg selv, sier ofte at de kjenner seg optimistiske og har håp og selvtillit.
I Seniorene lærer vi stadig nye ting, fra små praktiske nye måter å løse en problemstilling på, til hvordan beskjære frukttrær.

5. Gjør noe for andre.
Dette kan være alt fra å gi en vennlig kommentar til å bidra til at en får løst et problem. Når du gjør noe for andre gir det økt livskvalitet, følelse av glede, stolthet og mestring.
Dette er selve grunnpilaren i Seniorene og det vi jobber med hver dag.