Løvetann AS og Seniorene
april 25, 2022

Merete Anfinnsen har drevet kantinedrift selskapet Løvetann AS i over 20 år. Løvetann AS har 40 ansatte og drifter 20 kantiner i Oslo område.

Løvetann AS er opptatt av å gi folk en mulighet og kan fortelle om Mona som var langtidssykmeldt etter å ha arbeidet med renhold. Hun har i dag ansvar for egen kantine, har 4 ansatte og 400 gjester og stortrives.

Slike historier er det flere av og dette er med på å gi energi i en travel hverdag med liten administrasjon.

Merete har valgt å bruke Seniorene og vi har spurt hvorfor.

  • Jeg kom over Seniorene litt tilfeldig, og har vært veldig fornøyd. Alle har vært hyggelige, greie og punktlige. Dette er viktige egenskaper. Har vært spesielt fornøyd med samarbeidet med Mona (Wettergreen – avdelingsleder i Oslo) Hun er en fokusert og engasjert dame med stor kapasitet.

Merete har brukt Seniorene til praktisk arbeid på hytten i Holmestrand og til rekruttering av ny driftsleder i Oslo. Terassen ble bygget av Hans Jul Martinsen som er en av Seniorene i Holmestrand. 

Mona (Wettergreen) har lang erfaring med rekruttering. Hun har kvalitetssikret og gitt tilbakemelding til søkere i tillegg til gjennomføring av intervjuer. Merethe var bare med på samtale med slutt kandidaten. Dette sparte både tid og penger. Ved å samarbeide med Seniorene fikk Løvetann fullt fokus og ble ikke bare en liten kunde for en stor leverandør.

  • Vi er særdeles fornøyde med vår nye driftsleder Tone Brenna. Hun er et funn!

Seniorene sysselsetter unge pensjonister og vi har en antagelse om at vi arbeider like fort som «vanlig» ansatte, dette ville vi gjerne ha bekreftet.

  • Jeg har ikke lagt merke til at Seniorene jobber saktere, jeg er godt fornøyd med alt arbeidet som er blitt utført. Den gunstige timeprisen gjenspeiler at det er pensjonister.

Hun avslutter med følgende kommentar: Det er ingen grunn til ikke å prøve ut Seniorene.

Vi i Seniorene takker for oppdraget og ser frem til et langt og godt samarbeid.