Morsomt 🙂
januar 19, 2023

Det kan være (men ikke alltid)  «morsomt» å teste ut mye «ting». Vi spurte ChatGPT hvorfor vi bør ansette Seniorer – og her kommer overraskende gode svar smile

Erfaring: Seniorer har ofte mange års erfaring innen et bredt spekter av fagområder, noe som kan være nyttig for et selskap.

Arbeidsmoral: Mange seniorer har en god arbeidsmoral og er lojale mot sine arbeidsgivere.

  Mentorrollen: Seniorer kan fungere som mentorer for yngre ansatte, noe som kan bidra til å utvikle en god arbeidskultur.

Kompetanse: Seniorer har ofte høyere utdannelse og bredere kompetanse enn yngre ansatte

✔  Fleksibilitet: Seniorer kan være mer fleksible i forhold til arbeidstider og jobbkrav, noe som kan være nyttig for et selskap som ønsker å tilpasse arbeidskraften etter behovene.

  Stabil arbeidskraft: Seniorer har ofte et stabilt arbeidsforhold og kan bidra til å redusere ansatteskifte i et selskap.

✔  Kostnadseffektiv: Seniorer kan være mer kostnadseffektive enn yngre ansatte, siden de ofte har en høyere kompetanse og kan kreve lavere lønn enn nyutdannede ansatte.

Dette kan jo være noe å tenke på dersom du vurderer å ansette en person på over 55år.