Om oss

Seniorene AS er et ideelt selskap, som ble startet i 2016. Å være ett ideelt selskap betyr at vi som eiere ikke kan ta ut overskudd, eventuelt overskudd skal gå til veldedig formål og til å bygge selskapet. For å se hvilke formål vi har støttet se lenger nede på siden. I mars 2020 skiftet vi navn fra Senior AS til Seniorene AS.

Vi ønsker å lette overgangen fra full jobb til pensjonist, ved å kunne tilby meningsfylt arbeid til arbeidsglade unge pensjonister. Det er viktig for alle å bidra i samfunnet, også for den som er pensjonist.

Det er mange oppgaver som er for små for håndverksbedrifter, men likevel viktig å få utført. Målet er å gjøre det trygt og lett å få utført småjobber.

Vi har fått mange gode samabeidspartnere og vil spesielt trekke frem: 

Senter for aldersvennlig Norge: aldersvennlig.no  – Her er vi partner 
Senior Norge:https://seniornorge.org/ 
Vi over 60: Viover60.no
Hjemmefysioteraputen: hjemmefysioterapeuten 
Smart Care Cluster: https://www.smartcarecluster.no/ 
Sesam – senter for sosialt entreprenørskap og samskapende og sosial innovasjon,
Høyskolen på Vestlandet, BI og mange lokale aviser.

For mer utfyllende informasjon, last ned vår presentasjon:
Presentasjon av Seniorene

Jan Erik Jebsen

Seniorene ble startet av Jan Erik Jebsen. Han har tidligere erfaring som banksjef fra DNB og har etablert eiendomsselskap for utleie av hybler til studenter. Han arbeider i dag som daglig leder i Seniorene.

Kontaktinfo:
Mobil: 952 68 455
Epost: janerik@seniorene.no

 

Gudrun Jebsen

Gudrun Jebsen har lang erfaring fra konsulent- og rekrutteringsbransjen. Hun vært Norges sjef i Elan IT ReSource og startet Eminent People i 2011. I dag arbeider hun blant annet med forretningsutvikling og markedsføring i Seniorene.

Kontaktinfo: 
Mobil: 414 14 299
Epost: gudrun@seniorene.no

Vårt samfunnsansvar

Vi ønsker å bidra til å nå FN’s mål for bærekraftig utvikling mot 2030. Vi skal gjøre vårt for å ta vare på miljøet og menneskene rundt oss.

Spesielt viktig er mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Ved å gi flere mulighet til å være yrkesaktive bidrar vi til økonomisk vekst og bærekraftig verdiskapning. Det er ofte vanskelig for folk over 55 å få seg jobb. Våre varierte tjenester gjør at vi kan tilby anstendig arbeid for alle, også de som ønsker tilpasset arbeidsoppgaver.

 

Vårt bidrag til veldedige formål

En betydelig del av selskapets overskudd går til gode formål, resten skal styrke egenkapitalen og bygge selskapet.

Vi har valgt å søtte disse organisasjonene

Nyenga – senter for kunnskap og utvikling i Uganda.
Nyenga er en frivillig organsisasjon med et styre i Norge og Ungada. Organisasjonen eier skole og helsestasjon i Uganda og ansetter lærer og hjelpepersonell slik at foreldreløse barn kan bo og få skolegang.  På denne måten gir vi kommende generasjoner i Uganda mulighet til å skaffe seg anstendig arbeid. se mer på: Nyenda.no

KIL Fond Bergen Omegn.
I dagens samfunn blir forskjellene større, utfordringene for mange familier øker og kravene blant barn/unge blir større. KIL gir  en hjelpende hånd til familier og andre i Bergen og omegn som trenger det. KIL støtter med mat, klær og forbruksvarer til lavinntektsfamilier. Se mer på: https://www.kilfondbergenomegn.com

Familiesøtten
Familiestøtten er en veldedig organisasjon som hjelper vanskeligstilte familer. Hjelpen er både mat, klær og rådgivning. Organisssjone har 80 frivillige og målet er at familiene skal klare seg uten hjelp. Se mer på Familiestøtten

Fattighuset i Oslo

Fattighuset er en selvhjelpsorganisasjon som ser på alle mennesker som ressurspersoner og vi ønsker å hjelpe de til å skape et bedre liv for seg og sine, «hjelp til selvhjelp».

Fattighusets målgruppe er mennesker som sliter og har det vanskelig økonomisk. Se mer på: www.facebook.com/fattighuset

 

Vi velger å støtte små lokale organisasjoner, med liten administrasjon og der de frivillige ikke tar ut lønn.
Har du tips til organisasjoner vi bør støtte send en mail til