Priser – inkludert mva.

 

Arbeid uten maskiner: kr. 500 pr. time.

Dette inkluderer arbeid der vi bruker håndverktøy som for eksempel hammer, manuell sag, skrujern eller liten drill.

Arbeid med små maskiner kr. 550 pr. time

Dette er arbeid der Senioren bruker for eksempel hekksaks, sirkelsag, slagborremaskin – ofte elektriske/batteri maskiner, for å utføre oppdraget.

Arbeid med store maskiner kr. 600 pr. time

Når Seniorene bruker stillas, lift, tilhenger, gressklipper, motorsag eller ryddesag -for å utføre oppdraget.

Coaching oppdrag kr. 600 pr. 1/2 time

Andre kostnader

 

Reisekostnader

Vi belaster ikke for reisetid, men fakturer statens satser for kjøring mellom bosted (til Senioren) og oppmøtested. Dersom oppdraget inkluderer kjøring, vil det påløpe ekstra kostnad.

Innleide maskiner

Dersom vi må leie maskiner, fakturer vi leiepris + 15% påslag. For eksempel jordfreser, flisekutter og varebil.

Utlegg

Dersom Senioren har utlegg på oppdraget, fakturerer vi for utlagt beløp + påslag på 15%

Vi fakturerer min. for en time.