Priser – inkludert mva.

 

Arbeid uten maskiner: kr. 500 pr. time.

Dette inkluderer arbeid der vi bruker håndverktøy som for eksempel hammer, manuell sag, skrujern eller liten drill.

Arbeid med små maskiner kr. 550 pr. time

Dette er arbeid der Senioren bruker for eksempel hekksaks, sirkelsag, slagborremaskin – ofte elektriske/batteri maskiner, for å utføre oppdraget.

Arbeid med store maskiner kr. 600 pr. time

Når Seniorene bruker stillas, lift, tilhenger, gressklipper, motorsag eller ryddesag -for å utføre oppdraget.

Coaching oppdrag kr. 600 pr. 1/2 time

Andre kostnader

 

Reisekostnader

Vi belaster ikke for reisetid, men fakturer statens satser for kjøring mellom bosted (til Senioren) og oppmøtested. Dersom oppdraget inkluderer kjøring, vil det påløpe ekstra kostnad.

Innleide maskiner

Dersom vi må leie maskiner, fakturer vi leiepris + 15% påslag. For eksempel jordfreser, flisekutter og varebil.

Utlegg

Dersom Senioren har utlegg på oppdraget, fakturerer vi for utlagt beløp + påslag på 15%

Vi fakturerer min. for en time.

Hvordan blir pengene fordelt?

Vi er opptatt av å gi mest mulig i lønn til våre ansatte, billigeste pris til våre kunder, samtidig som våre interne kostnader må bli dekket. Alle disse tre forholdene må til dersom vi skal bli bærekraftig over tid.

Som ideelt selskap skal vi ikke ta ut overskudd fra selskapet.

Vi har brukt mye tid og krefter på å finne løsninger der vi bruker minst mulig til administrasjon. Alle våre ansatte bruker hjemmekontor, noe som gjør at vi har ingen kostnader til kontor.

De fleste av våre prosesser er stømlinjeformet f.eks. lik pris og lik lønn. Dette er med på å gjøre administrasjonen kostnadseffektiv.

Vi velger også å være åpen om hvordan pengenen blir fordelt.

88% av prisen går tilbake til samfunnet iform av lønn, skatt og avgifter. Overskuddet er beregnet å bli på 3 %. Dette skal gå til å bygge selskapet og veldedig formål.