Vi kan være din hjelpende hånd

Med ansvar for eiendommer er det mange oppgaver og mye å ta tak i. Mange av arbeidsoppgavene krever ikke fagkompetanse, men er likevel viktig å få gjort. Våre Seniorer kan være din hjelpene hånd. Vi påtar oss

  • rydde oppdrag
  • maling av fellesareal
  • bort kjøring av søppel
  • klipping av plener
  • enklere vedlikehold inne og ute
  • annet forefallende arbeid.

Vi kan komme til avtalte tider hver uke/måned, eller til sporadiske jobber når du trenger det.

Ønsker du inngå en samarbeidsavtale med Seniorene – ta kontakt med Gudrun@seniorene.no