Leder i  Larvik – Runa Strand, Trond Bugge stedfortreder

Telefon: 988 77 356
E-post: larvik@seniorene.no

Runa startet som avdelingsleder i Larvik på nyåret 2023.

Runa er en aktiv pensjonist og har tidligere arbeidet lenge som lærer og bodd og jobbet lenge i utlandet.

Hun er nå klar til å bygge team og tilby Seniorene sine tjenester i Larvik område. 

Har du lyst å være med å bygge opp Seniorene i Larvik er det veldig hyggelig om du tar kontakt.

Runa er for tiden i Hellas og midlertidig stedfortreder er Trond Bugge. 

 

Telefon: 915 82 447
E-post: larvik@seniorene.no

Tron er avdelingsleder i Larvik til Runa er tilbake 

Seniorer i Larvik

Mette Dyring

Telefon: 920 31 066
Epost: mette.dyring@outlook.com

 

 

Erna Laursen

Telefon: 970 27 786 
Epost: laursen.erna@gmail.com

 

 

Tore Johnsen

Telefon: 951 97 970
Epost: tjohnse3@gmail.com

 

 

Helge Dahl

Telefon: 984 43 543 
Epost: epost@helgedahl.no

 

Arild Larsen

Brita Merklin

Telefon: 466 18 032 
Epost: britamerklin@gmail.com

 

Karsten Bjerkeli

Telefon: 924 23 057
Epost: ka-bj@online.no

 

 

Steingrim Bosheim

Per Hermann Aune

Trond Bugge