Avdelingsleder i Bergen – Vidar Ripman

Telefon: 400 83 800
E-post: bergen@seniorene.no

Vidar er avdelingsleder og organiserer oppdrag og forespørsler i Bergen, i tillegg til at han utfører alle typer oppdrag.

Vidar har lang leder- og arbeidserfaring fra Olje og Gass bransjen. Han har arbeidet mye med HMS og sikkerhet.

 

Seniorer i Bergen

Atle Engelsen

Telefon: 952 19 470
Epost: atle.engelsen@gmail.com

Atle har hatt sentrale stillinger innen strategi, salg, markedsføring og kundesupport i ulike mat og dagligvare selskaper. Han har blant annet 24 års erfaring fra Friele.

I Seniorene hjelper han oss med markedsføring og liker alle typer vedlikeholdsoppdrag, spesielt malingsarbeid.

Ragnhild Tvedt

Telefon: 906 57 673
Epost: ragnhild.tvedt@hotmail.com

Ragnhild har hatt allsidige jobber innen regnskap, økonomi/finans og eiendomsmegling. Alle jobbene har vært varierte og har krevd det lille ekstra, noe hun fortsatt har med seg.

I Seniorene gjør hun alle typer oppdrag og er spesielt glad i å være ute med hagearbeid og malingsarbeid.

Arild Hesjedal

Telefon: 909 35 181
Epost: hesjeda@gmail.com

Arild er geolog og har lang erfaring fra tekniske stillinger i oljebransjen.

I Seniorene trives han best med snekring/vedlikehold, men liker også å jobbe med maling og hagearbeid.

Norulf Sjøseth

Telefon: 400 83 800
Epost: bergen@seniorene.no

Norulf har variert praktisk arbeidserfaring fra en rekke bedrifter.

Hos oss i Seniorene trives han best med snekkerarbeid og alt annet utearbeid.

Elin Marie Jersin

Telefon: tel:00938 19 912
Epost: emjersin@gmail.com

Elin er utdannet sykepleier og har lang erfaring innen området.

I Seniorene er hun allsidig og syns dette er en fin og tilfredsstillende «jobb».
Kundene er fornøyde og hyggelige.

Petter Tomren

Telefon: 932 19 215
Epost: bergen@seniorene.no

Petter har 40 års erfaring fra oljeindustrien, offshore og på land i Norge og internasjonalt. Siste 20 årene som daglig leder.

I Seniorene er han ganske allsidig, men har jobbet mest med snekkerarbeid (inne og ute), hagearbeid og stillasbygging.

Per Ivar Odden

Telefon: 928 08 745
Epost: odden61@gmail.com

Per Ivar har arbeidet 34 år som operativ politimann.

I Seniorene trives han godt med trefelling, snekring, hagejobber, malejobber og  sjauing mm.

Johan Walde

Telefon: 900 89 311
Epost: johanwalde44@gmail.com

Johan har variert erfaring fra kontorarbeid og taxi.

I Seniorene har mange oppdrag dreier seg om forefallende arbeid i hage, rydding, bort kjøring av søppel, utvendig vedlikehold som maling, lett vedlikehold. Kan også være følge til offentlige kontorer etc.

Stener Wiig

Telefon: 905 32 784
Epost: stener.wiig@live.com

Stener har sin yrkeskarriere fra skolen, han har jobbet mer enn 40 år som lærer, mye med formingsfag. I tillegg har han mye praktisk erfaring fra hus og hytte og er «sjølvhjulpen» med det meste.

I Seniorene arbeider han mye med hagearbeid, snekring og murerarbeid, som legging av heller. Han liker å holde på med det aller meste av praktisk arbeid.

Åmund Soldal

Telefon: 906 76 644
Epost: aams@online.no

Åmund er utdannet sivilagronom og har mange års erfaring med prosjektarbeid.

I Seniorene arbeider han mest med hagearbeid, småsnekring og vedlikehold av bygg og eiendom.

Rune Haakonsen

Telefon: 915 68 928
Epost: rdhaakonsen@gmail.com

Rune har fototeknisk utdannelse fra luftforsvaret og har arbeidet som pressefotograf og fotograf/illustratør på UiB. Han har bodd i eldre enebolig med stor hage mesteparten av livet.

I Seniorene er han mest opptatt av uteområder med stell/rydding av trær, busker, hekker og gresstrimming.

Frank Moe

Telefon: 917 85 930
Epost: frankmoe0807@gmail.com

Frank er siviløkonom og har jobbet i utdanningssektoren hele karrieren, som lærer i videregående skole og som foreleser og med internasjonalt utdanningssamarbeid ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU – nå: Diku)

I Seniorene foretrekker han utendørs arbeid og småmaling.

Else Totland

Telefon: 900 83 045
Epost: elstotl@online.no

Else har lang erfaring som hjelpepleier.

I Seniorene tar hun oppdrag innen omsorg, som for eksempel følge til lege eller undersøkelser og hjelp i hjemmet.

Nicolay Landmark

Telefon: 469 57 903
Epost: nicolayen@gmail.com

Nicolay har arbeidet innen reiseliv og salg.

I Seniorene trives han best med å arbeide med hus- og hage rehabilitering.

Gerd Nordkvist

Telefon: 957 98 671
Epost:gerdan.bergen@gmail.com

Gerd har lang erfaring fra kontorarbeid og IT.

I Seniorene liker hun følgende: hagearbeid, enklere malearbeid, sømjustering av klær, opplegg av gardiner, følge til div. innkjøp, følge til lege, tannlege, hjelp til databruk.

Erik Romberg

Telefon: 926 20 234
Epost: erikromberg@me.com

Erik har arbeidet med salg i hele sitt yrkesliv.

I Seniorene trives han best med utearbeid, som arbeid med plener, hekker og trær.

Kurt Straumøy

Telefon: 911 51 711
Epost:ku-stau@online.no

Kurt har jobbet nær 40 år i oljeindustrien hvorav 12 år i Asia og Afrika og 35 år i ledende stillinger.

I Seniorene trives han best med å  hjelpe folk med datatekniske utfordringer som å sette opp rutere , WI FI o.l. Han liker også tømrer arbeid som laging av rekkverk, terrasser og trapper.

Gunnar Titland

Telefon: 952 93 717
Epost: gtitla@online.no

Gunnar har lang erfaring fra bank og kontorarbeid.

I Seniorene arbeider han med  alle typer oppdrag innen hage og vedlikehold/håndverksarbeid.

Øivin Ask

Telefon:915 66 769
Epost:oivin.ask@gmail.com

Øivin har tidligere jobbet i rederier – hele tiden med operasjonsarbeide av bulkbåter.

I Seniorene liker han å arbeide utendørs, først og fremst med generelt hagearbeid, plenklipping, beskjære busker/hekk, vasking og maling av hus og terrasser mm.

Randi Uthaug

Telefon: 404 88 982
Epost: uthaugrandi@gmail.com

Randi har sin yrkeskarriere fra kommunen, hun har arbeidet ca 40 år innen kontor og administrasjon.

I seniorene foretrekker hun småjobber som: lettere hagearbeid, vindusvask, kafe/kinobesøk, følge til off.kontorer, datahjelp og hjelpe til med div. innkjøp.

Hun liker å gå på tur, så så hun er gjerne en turvenn

Jarle Vassdal

Telefon:909 27 421
Epost:jarl-vas@online.no

Jarle er født 10.01 1950. og har vært yrkesaktiv fram til oktober 2016.

Yrkeskarrieren hans startet som elektrikar (han har fagbrev som elektrikar gr. L) og deretter videre utdanning, som elektroingeniør.

Etter å ha være innom fleire ulike elektrofirma, avslutta han karrieren i Siemens PTD etter 14 års tilsetting.

Ved siden av sin «profesjonelle» jobb, har han også drive som bonde med mjølk og smågrisproduksjon som hovedproduksjon. Gardsbruket eier han  fortsatt, men har lagt ned drifta.

Som aktiv gårdbruker og elektriker er han mye vant med bruk av verktøy, av mange ulike slag.

Yngve Jakobsen

Telefon: 400 83 800
Epost: yngveja@gmail.com

Yngve er utdannet ingeniør innen byggteknikk.

I Seniorene jobber ham gjerne med forskaling og støping, i tillegg til å rydde i hagen og inne i boder og loft.

Yngve er gjerne besøksvenn og tar de fleste typer oppdrag