Vårt bidrag
desember 8, 2022

Året 2022 er på hell og vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har valgt  Seniorene.

  • Våre unike aktivitetsglade seniorer, som hver dag utgjør en forskjell.
  • Gode kunder
  • Lokale og nasjonale samarbeidspartnere

Seniorene en sosial entreprenør og et ideelt selskap, det betyr vi ønsker å løse en samfunnsutfordring samtidig som eierne ikke tar utbytte fra selskapet. Overskudd i selskapet skal gå til veldedig formål og til å bygge selskapet.

2022 har vært et godt år, og vi har hatt en vekst på hele 30% og etablert oss på flere nye steder i Norge. Vi er nå representert på 13 steder og åpner to nye steder i begynnelsen av 2023. Sjekk gjerne ut Seniorene/avdelinger for å se hvor vi har avdelinger.

Denne vekst har gitt oss mulighet til å støtte flere veldedige formål. Vi har i år valgt å støtte følgende organisasjoner:

Fattighuset i Oslo: Fattighuset er en selvhjelpsorganisasjon som ser på alle mennesker som ressurspersoner og vi ønsker å hjelpe de til å skape et bedre liv for seg og sine, «hjelp til selvhjelp». Fattighusets målgruppe er mennesker som sliter og har det vanskelig økonomisk.
Fattighuset har fått kr. 30.000,-

KIL Fond Bergen og Omegn: I dagens samfunn blir øker forskjellene, utfordringene for mange familier større og kravene blant barn/unge likeså. KIL Fond Bergen Omegn gi en hjelpende hånd til lavinntektsfamilier i Bergen Omegn.
KIL har fått kr. 25.000,-

Familiestøtten: 80 frivillige i Bergen som stiller opp for familier som trenger litt ekstra hjelp for å få endene til å møtes. Noen ganger er det ikke rom i budsjettet til en ny vinterjakke når den gamle er blitt for liten. Andre ganger handler det om å sørge for at det blir pakker under juletreet. Og veldig ofte handler det rett og slett om å skaffe mat på bordet.
Familiestøtten har fått kr. 25.000,-

Nyenga: I Uganda er det stor kunnskapsmangel, sårbare lokalsamfunn og mange foreldreløse barn. Nyenga er etablert som én stiftelse i Norge og én i Uganda – Nyenga Childrens Home. Det er et samfunn i miniatyr. Målet er å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn.
Nyenga har fått kr. 20.000,-

Takk til alle som har vært med å bidra til at

  • seniorer i Norge har fått fine arbeidshverdager
  • over 2000 kunder har fått mulighet til å utført arbeid hvitt
  • utallige antall gode samtaler, som har gjort hverdagen lettere og kjekkere for både ansatte og kunder
  • samfunnet har fått tilbakeført ca. 50 % av timekostnaden i form av skatter og avgifter
  • støtte til 4 frivillige organisasjoner der hjelpen er målrettet og direkte.