Viover60
desember 10, 2021

Takk til Viover60 som har laget en lang og god artikkel om oss.

Tekst: Jenny Micko
Foto: NTB og Hugo Blindheim

I følge nettstedet forskning.no har fire av ti inntrykk av at seniorer over 55 år blir ekskludert fra arbeidslivet. I tillegg oppgir en av tre av seniorene at de i løpet av arbeidslivet har følt at de har måttet vike for yngre krefter. Samtidig viser beregninger at vi vil mangle arbeidskraft tilsvarende 212.000 årsverk i Norge innen 2030, og at seniorer kan dekke store deler av gapet.

Last ned resten av artikkelen her  VIover60